Language
Englishen
United States
myGeobrugg

Registration

New at myGeobrugg?

As a registered myGeobrugg user you have extended access to downloads, to our dimensioning tools and to our events.

Register now
A company of the BRUGG Group
United States

II Ogólnopolską Konferencję Osuwiskową „O!SUWISKO”

 • Szczawnica, Poland
 • 14 - 17 May 2019
 • Congress/Exhibition
 • Dworek Gościnny
  ul. Park Górny 7
  PL-34-460 Szczawnica
   

  Event website
 • Contact

  Piotr Chammas
  +48 12 378 40 10

  E-Mail

Konferencja O!SUWISKO jest skierowana zarówno do osób związanych bezpośrednio z usuwaniem skutków ruchów masowych na poziomie samorządów, administracji rządowej, służb zarządzania kryzysowego, jak i przedsiębiorstw geologicznych, instytucji zajmujących się projektowaniem i wykonywaniem infrastruktury na terenach objętych ruchami masowymi oraz wspomagających te jednostki – instytutów badawczych i wyższych uczelni oraz przedstawicieli firm operujących w branżach związanych z tematyką konferencji.

Problematyka konferencji będzie dotyczyła osuwisk, a w szczególności:

- przyczyn ruchów grawitacyjnych w świetle teorii i modeli
- modeli ruchów grawitacyjnych w zależności od kształtu powierzchni poślizgu
- zagadnień metodycznych i teoretycznych w typologii osuwisk
- metod badawczych powierzchniowego i wgłębnego rozpoznania osuwisk
- systemów rejestracji osuwisk w Polsce i na świecie
- rejestracji i kartografii osuwisk w ramach projektu System Osłony Przeciwosuwiskowej (SOPO)
- monitoringu osuwisk (powierzchniowego, wgłębnego, bezpośredniego, zdalnego)
- sukcesów i porażek zastosowania zdalnych metod do rozpoznania ruchów grawitacyjnych
- zagrożeń osuwiskowych w kontekście zagospodarowania przestrzennego
- zagrożeń osuwiskowych obiektów inżynierskich, zabytkowych i innych
- rozwoju osuwisk w nawiązaniu do danych historycznych i datowań
- prognostyki i oceny ryzyka
- sposobów i trwałości zabezpieczenia terenów objętych osuwiskami
- zagadnień legislacyjnych i prawnych związanych z rozpoznaniem osuwisk

Do zaobaczenia na 2. Ogólno Polskiej Konferencji Osowiskowej!

More Information