USA
USA

Zapobieganie lawiną śnieżnym

Skuteczne zabezpieczenie przed lawinami

Monitoring i usługi

Sytuacjach elektroniczne systemy monitoringu

1:1 podczas testów wielkoskalowych

Współpraca z badawczymi instytutami oraz z jednostkami certyfikującymi

Ochrona przed rumowiskiem

Elastyczna zapora przeciwrumowiskowa chroniące dolny bieg rzeki

Ochrona przed odłamkami skalnymi

Bariery i siatki chroniące przed odłamkami skalnymi

Stabilizacja skarp

Trwałe i atrakcyjne wizualnie systemy stabilizacji skarp

Innowacyjne Technologie

Systemy Bezpieczeństwa wykonane ze stalowego drutu o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie

Ochrona przed uderzeniami

Rrozwiąnia z siatek stalowych wykonanych zgodnie z wymogami klienta

Ochrona przed lawinami błotnymi

Bariery do ochrony prze lawinami błotnymi

Ochrona w sportach motorowych

Zoptymalizowane rozwiązania dla zabezpieczenia torów wyścigowych

Wzmocnienia gruntu

Siatki dla budownictwa podziemnego i tunelowego.

News and Posts


Prezentacja projektów

Bodenberg B21,

Head office and production

Zagrożeniami naturalnymi

Kevin H. Coyle

Zagrożeniami naturalnymi

Saleh Feidi

Zagrożeniami naturalnymi

John Kalejta

Zagrożeniami naturalnymi

Bob Lyne

Zagrożeniami naturalnymi

Pierce Runnels

Zagrożeniami naturalnymi

Tim Shevlin

Zagrożeniami naturalnymi