USA
USA

Monitoring i usługi
Sytuacjach elektroniczne systemy monitoringu

1:1 podczas testów wielkoskalowych
Współpraca z badawczymi instytutami oraz z jednostkami certyfikującymi

Ochrona przed rumowiskiem
Elastyczna zapora przeciwrumowiskowa chroniące dolny bieg rzeki

Zapobieganie lawiną śnieżnym
Skuteczne zabezpieczenie przed lawinami

Ochrona przed odłamkami skalnymi
Bariery i siatki chroniące przed odłamkami skalnymi

Stabilizacja skarp
Trwałe i atrakcyjne wizualnie systemy stabilizacji skarp

Ochrona w sportach motorowych
Zoptymalizowane rozwiązania dla zabezpieczenia torów wyścigowych

Ochrona przed uderzeniami
Rrozwiąnia z siatek stalowych wykonanych zgodnie z wymogami klienta

Ochrona przed lawinami błotnymi
Bariery do ochrony prze lawinami błotnymi

Wzmocnienia gruntu
Siatki dla budownictwa podziemnego i tunelowego.

News and Posts


Prezentacja projektów

Bodenberg B21,

Solutions de surveillance et d’alerte des risques naturels par système de monitoring

Head office and production

Zagrożeniami naturalnymi

Kevin H. Coyle

Zagrożeniami naturalnymi

Saleh Feidi

Zagrożeniami naturalnymi

John Kalejta

Zagrożeniami naturalnymi

Bob Lyne

Zagrożeniami naturalnymi

Pierce Runnels

Zagrożeniami naturalnymi

Tim Shevlin

Zagrożeniami naturalnymi