Amerika Birleşik Devletleri
Amerika Birleşik Devletleri

Monitoring and Services
Reduce the number of inspections and increase safety at the same time

Saha Testleri 1:1 ölçekli sahada test edilmiştir
Araştırma enstitüleri ve sertifika kuruluşları ile ortak çalışma

Moloz Akması Koruması
Moloz akmasına karşı esnek halka ağ bariyerler

Çığ Koruması
Çığa karşı etkin koruma

Kaya düşmesi koruması
Kaya düşmesi koruması için bariyerler, ağlar ve örgüler

Şev Stabilizasyonu
Şev stabilizasyonu için sürdürülebilir ve estetik sistemler

Motor Sporları için Bariyerler
Yarış pistleri için optimum güvenlik

Patlama ve Çarpışma Bariyerleri
Özel güvenlik çözümleri için ağlar ve örgüler

Sığ yamaç kayması koruması
Yüzeye yakın heyelanlar için esnek bariyerler

Yüzey Destekleme
Madencilik, kara ve demiryolu tünelleri için ağlar

News and Posts


Projelere odaklanın

Bodenberg B21,

Mitigazione del rischio da mareggiate e protezione contro la corrosione

Head office and production

Natural Hazards

Kevin H. Coyle

Natural Hazards

Saleh Feidi

Natural Hazards

John Kalejta

Natural Hazards

Bob Lyne

Natural Hazards

Pierce Runnels

Natural Hazards

Tim Shevlin

Natural Hazards