USA
USA

myGeobrugg

Zabezpieczenie prętów mocujących: Zabezpieczenie przed wyrzutem przerwanych kotwi prętowych

Osłona głowicy kotwy ABOXX stanowi skrzynkę przechwytującą zamontowaną na głowicy kotwy. Skorodowane pręty mocujące w sąsiedztwie ścian oporowych mogą stać się kruche i stanowić zagrożenie dla pobliskich pasów ruchu drogowego. Geobrugg oferuje dwa alternatywne rozwiązania zabezpieczenia prętów mocujących: Osłona głowicy kotwy ABOXX stanowi skrzynkę przechwytującą zamontowaną na głowicy kotwy. Po bokach skrzynki zamontowane są elementy hamujące, które w sposób niezawodny zapobiegają wystrzeleniu głowicy kotwy z otworu. Jako rozwiązanie alternatywne, Geobrugg oferuje zabezpieczenie prętów mocujących złożone z siatki wykonanej z drutu w wysokiej wytrzymałości na rozciąganie i prętów hamujących. Siatka jest rozciągnięta przed dwoma głowicami prętów mocujących, a cztery pręty hamujące są rozmieszczone tak, aby dwa z nich znajdowały się na górze, a pozostałe dwa na dole. Siatka współpracuje z prętami, aby obniżyć energię kinetyczną do 30 kJ wywołującą odchylenie o maksymalnie 40 cm.

Korzyści

Quick installation

Szybka instalacja

Skrócony do minimum czas zamknięcia pasa ruchu: Zabezpieczenie prętów mocujących ABOXX może być montowane na słabych kotwach w bardzo krótkim czasie.

Braking elements

Elementy hamujące

Absorpcja dużej energii: W przypadku złamania się pręta mocującego, elementy hamujące ulegają odkształceniu, w ten sposób rozpraszając energię.

Dokumenty Techniczne do Pobrania

Więcej Informacji

Kontakt

Ivo Naef
Ivo Naef
Sales Manager Safety Solutions
Impact Protection
Geobrugg AG
Aachstrasse 11
8590 Romanshorn / Szwajcaria