USA
USA

myGeobrugg

Ochrona przed obrywami skalnymi - Kopalnia Miedzi Kanmantoo 2019

Ściana zachodnia podczas tworzenia bariery w czerwcu 2018 roku. Warto zwrócić uwagę na liczne poziomy barier przeciwodłamkowych i atenuatorów.

Ochrona przed obrywami skalnymi - Kopalnia Miedzi Kanmantoo 2019

Ściana północna odkrywki Giant Pit w 2016 roku. Została ona później przykryta kurtyną DELTAX® G80/2.

Ochrona przed obrywami skalnymi - Kopalnia Miedzi Kanmantoo 2019

Bariera RXE-3000 zbudowana w październiku 2016 roku.

Ochrona przed obrywami skalnymi - Kopalnia Miedzi Kanmantoo 2019

Rampa biegnąca poniżej atenuatora.

Ochrona przed obrywami skalnymi - Kopalnia Miedzi Kanmantoo 2019

Budowa bariery RXE-3000 w czerwcu 2018 roku.

Ochrona przed obrywami skalnymi - Kopalnia Miedzi Kanmantoo 2019

Widok z lotu ptaka ściany zachodniej, wrzesień 2018 roku. Warto zwrócić uwagę na kliny i płaszczyzny osłabienia oraz różne poziomy barier przeciwodłamkowych i atenuatorów.

Ochrona przed obrywami skalnymi - Kopalnia Miedzi Kanmantoo 2019

Rampa biegnąca poniżej atenuatora. Warto przyjrzeć się ważącemu 560 t blokowi stabilizowanemu przy pomocy SPIDER® S4-130 (wideo 1.00 min.).

Ochrona przed obrywami skalnymi - Kopalnia Miedzi Kanmantoo 2019

Ściana północna we wrześniu 2018 roku, pokryta DELTAX® G80/2.

Ochrona przed obrywami skalnymi - Kopalnia Miedzi Kanmantoo 2019

Jeden z atenuatorów przeciwodłamkowych na ścianie zachodniej, wrzesień 2018 roku.

Sytuacja początkowa

Kopalnię miedzi Kanmantoo w Adelaide Hills w południowej Australii prowadzi spółka Hillgrove Resources Pty Ltd. Techniki kornwalijskiego górnictwa podziemnego zastosowano na tym terenie w połowie XIX wieku. Pierwszą kopalnię odkrywkową uruchomiono w latach siedemdziesiątych, a jej działalność została później wznowiona w 2011 roku. Od tej pory firma Geobrugg ściśle współpracuje z Hillgrove Resources, projektując i dostarczając spółce różne rozwiązania.

Dwie mniejsze odkrywki (Kavanagh i Spitfire) były eksploatowane w latach 2011-2015 a następnie zostały ze sobą połączone. W wyniku tego powstało ogromne wyrobisko odkrywkowe The Giant Pit, które zostanie udostępnione w połowie 2019 roku.

Jego strome ściany wymagają zaawansowanego systemu ochrony przed obrywami skalnymi i instalacji kompleksowych systemów podparcia. Występują tam dwa główne rodzaje skał: łupek biotytowy (BSch) oraz andaluzyjski łupek biotytowy z ziarnami granatu (GABS). Nie występują poważne uszkodzenia, niewiele jest też stref naprężeń ścinających, więc stabilność odkrywki określają cztery główne zespoły ciosów. Dwie struktury zrzucające skrzydło wschodnie niosą ze sobą ryzyko nieciągłości na klinach i płaszczyznach, głównie na ścianach zachodnich.

Opis zastosowanego rozwiazania

Firma Geobrugg współpracowała ściśle z kopalnią i wykonawcą prac instalacyjnych, aby zapewnić ochronę przed różnymi zagrożeniami obrywami skalnymi. Jak dotąd trzeba było zainstalować 45 000 m² kurtyn skalnych DELTAX ®, MINAX® i TECCO® oraz ponad 1000 mb barier przeciwodłamkowych do absorpcji niskiej (35 kJ) i wysokiej energii uderzenia (3000 kJ), a także 300 mb barier hybrydowych (atenuatorów).

Do redukcji i eliminacji potencjału zwykłych, mniejszych, obrywów skalnych stosuje się metodę wykonania otworów wzdłuż krawędzi planowanego wyrobiska (pre-splitting), skalowania mechanicznego i hydroczyszczenia. Wpływ czynników atmosferycznych, deszcze i prace strzałowe powodują wciąż obrywy skalne, w związku z tym instaluje się odpowiednio zaprojektowane struktury takie jak kurtyny skalne i bariery pochłaniające niską energię uderzenia (T35), które mają zapewniać ochronę w wybranych obszarach.

W przypadku osłabienia struktury ścian na większą skalę stosuje się radar statyczności skarpy oraz trzy skanery laserowe. Ze względu na możliwość wystąpienia nagłych obrywów z kruchym materiałem skalnym, o różnej orientacji, trudno jest przewidzieć niestabilność półek pomiędzy skarpami i uruchomić alert poprzez radar i skanery. Dlatego też ochronę przed tym zagrożeniem zapewnia tworzenie ław ziemnych (przy użyciu kołków ścinanych) oraz bariery przeciwodłamkowe pochłaniające dużą energię uderzenia. W miejscach, gdzie i tak występują ubytki w ławach ziemnych, instaluje się systemy hybrydowe (atenuatory) w celu zmniejszenia ryzyka dodatkowych obrywów skalnych.

Czynności wydobywcze zostaną zakończone w maju 2019 roku. Wtedy odkrywka zostanie przekształcona w elektrownię szczytowo-pompową.

Nasz film wideo przedstawia wszystkie rozwiązania zastosowane w kopalni miedzi Kanmantoo.

Inwestor

Hillgrove Resources

Wykonawca

RW Solutions

Chroniony Objekt

Mine / Quarry, Infrastructure

Ochrona przeciwerozyjna

Galvanized, GEOBRUGG SUPERCOATING, GEOBRUGG ULTRACOATING

Projektant

Geobrugg Australia Pty Ltd

Inne zainstalowane aplikacje

Ochrona przed obrywami skalnymi, Stabilizacja skarp, Ochrona przed spływami gruzowymi (rumowisko) i płytkimi osuwiskami, Kopalnie / Wydobycie / Tunel

Osoba kontaktowa na miejscu

Kevin H. Coyle
 

Kevin H. Coyle

Regional Manager Northeast

Zagrożeniami naturalnymi
Nżynieria hydrauliczna
Geobrugg North America, LLC,3 Beaudet Terr,Columbia CT 06237 / USA Regional Manager Northeast

Formularz kontaktowy

Saleh Feidi
 

Saleh Feidi

Regional Manager California

Zagrożeniami naturalnymi
Nżynieria hydrauliczna
Geobrugg North America, LLC,8921 Emperor Ave.,San Gabriel, California 91775 / USA Regional Manager California

Formularz kontaktowy

John Kalejta
 

John Kalejta

Regional Manager Central US

Zagrożeniami naturalnymi
Nżynieria hydrauliczna
Geobrugg North America, LLC,3215 67th Avenue Pl,Greeley CO 80634 / USA Regional Manager Central US

Formularz kontaktowy

Bob Lyne
 

Bob Lyne

Regional Manager Southeast

Zagrożeniami naturalnymi
Nżynieria hydrauliczna
Geobrugg North America, LLC,8004 Windspray Drive,Summerfield NC 27358 / USA Regional Manager Southeast

Formularz kontaktowy

Pierce Runnels, Civil Engineer
   

Pierce Runnels

General Manager Geobrugg North America

Zagrożeniami naturalnymi
Geobrugg North America, LLC,22 Centro Algodones , Civil Engineer General Manager Geobrugg North America

Formularz kontaktowy

Tim Shevlin
 

Tim Shevlin

Sales Director

Zagrożeniami naturalnymi
Geobrugg North America, LLC,Salem OR 97302 / USA Sales Director

Formularz kontaktowy