Szwajcaria
Szwajcaria
Specjalne sieci i klatki mają za zadanie ochronę ludzi i infrastruktury. Nasze rozwiązania są stosowane w zakładach, instalacjach badawczych lub warsztatach mechanicznych, a także w silosach i terenach magazynowania zawierających substancje wybuchowe.

Ochrona przed uderzeniem

Specjalne sieci i klatki mają za zadanie ochronę ludzi i infrastruktury. Nasze rozwiązania są stosowane w zakładach, instalacjach badawczych lub warsztatach mechanicznych, a także w silosach i terenach magazynowania zawierających substancje wybuchowe.

Systemy

Safety nets for maintenance of preheaters
Zabezpieczenie prętów mocujących: Zabezpieczenie przed wyrzutem przerwanych kotwi prętowych

Więcej Informacji

Kontakt

Ivo Naef
Ivo Naef
Sales Manager Safety Solutions
Impact Protection
Geobrugg AG
Aachstrasse 11
8590 Romanshorn / Szwajcaria