Język
Polskipl
USA
myGeobrugg

Rejestracja

Nie posiadasz jeszcze konta?

Zarejestruj się teraz
część Grupy Firm BRUGG
USA
O nas

O nas

Geobrugg – siatki wykonane z drutu stalowego o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie w celu zapewnienia większego bezpieczeństwa

Firma Geobrugg na całym świecie opracowuje i produkuje systemy ochrony wykonane z drutu stalowego o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie. Te systemy bezpieczeństwa są stosowane dla zapewnienia skutecznej ochrony przed zagrożeniami naturalnymi, np. obrywami skalnymi, spływami gruzowymi, osuwiskami, lawinami śnieżnymi, lub jako środek bezpieczeństwa w budynkach i sztolniach, na farmach rybnych, w sportach motorowych, w konstrukcjach architektonicznych i na torach testowych. Siatki z drutu stalowego o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie firmy Geobrugg charakteryzują się dużą wytrzymałością, wysoką zdolnością do pochłaniania energii kinetycznej i niezwykłą trwałością. Ponad 65-letnie doświadczenie i bliska współpraca z instytutami badawczymi i uniwersytetami sprawia, że Geobrugg jest wiodącym ekspertem w zakresie rozwiązań dotyczących bezpieczeństwa.

Sieć Geobrugg, obejmująca podmioty zależne i partnerów handlowych w ponad 50 krajach, gwarantuje szybką i ekonomiczną realizację projektów. 350 specjalistów na całym świecie zatrudnionych w zakładach produkcyjnych na czterech kontynentach zapewnia niewielką odległość od klienta, a co za tym idzie, krótkie terminy realizacji. W zależności od potrzeb każdego klienta, usługi firmy Geobrugg obejmują ocenę potrzeb, konsultacje, opracowanie i budowę, a także testy i instalację systemu, aż po odbiór. Wraz z klientem, inżynierowi zatrudnieni w Geobrugg określają optymalne rozwiązanie i nadzorują instalację standardowych lub spersonalizowanych systemów ochrony. Geobrugg funkcjonuje jako niezależna spółka w ramach grupy Brugg, i ma swoją siedzibę w Romanshorn, w Szwajcarii.

Obszary stosowania

Ochrona przed obrywami skalnymi: Od działań pionierskich do osiągnięcia pozycji lidera na rynku: dzięki ciągłym innowacjom, bariery chroniące przed obrywami skalnymi firmy Geobrugg są w stanie wytrzymać siłę uderzenia do 8.000 kJ. Nasze systemy testujemy za pomocą bloków o masie do 20 ton metrycznych, przemieszczających się z prędkością ponad 100 km/h.

Stabilizacja zboczy: Siatki są zakotwione za pomocą gwoździ do skał i płytek kotwiących w celu aktywnego zabezpieczenia powierzchni. Siatka jest prawie niewidoczna z daleka i ułatwia ponowne trwałe zarastanie zbocza roślinnością.

Ochrona przed płytkimi osuwiskami i spływami gruzowymi: Spływy gruzowe i płytkie osuwiska często wytwarzają bardzo niszczące siły. Bariery firmy Geobrugg skutecznie chronią ludzi i infrastrukturę przed tym zagrożeniem.

Zapobieganie lawinom śnieżnym: W ścisłej współpracy ze Szwajcarskim Federalnym Instytutem Badań nad Śniegiem i Lawinami (SLF), Geobrugg w sposób ciągły udoskonala swój system ochrony przed niszczącym działaniem lawin i osuwającego się śniegu. Elastyczne instalacje powstrzymują osuwanie się dużych mas śnieżnych. Natomiast w okresach bezśnieżnych system stanowi również skuteczne zabezpieczenie przed niewielkimi obrywami skalnymi.

Wzmocnienia tuneli: Siatki wykonane z drutu stalowego o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie firmy Geobrugg są stosowane na całym świecie w kopalniach, tunelach drogowych i kolejowych, gdzie skutecznie zapobiegają obrywom i osunięciom przez zapewnienie skutecznej podziemnej osłony.

Ochrona przed drapieżnikami: Na farmach rybnych, siatka z drutu stalowego jest instalowana bezpośrednio w miejscu zagrożenia i stanowi skuteczną ochronę przed takimi drapieżnikami jak rekiny czy lwy morskie. Siatki są nie tylko niezwykle lekkie i trwałe, ale również stabilne wymiarowo, trwale odporne na rozerwanie oraz łatwe w utrzymaniu.

Rozwiązania dla sportów motorowych: Specjalizując się w planowaniu, opracowywaniu, produkcji i instalowaniu, firma Geobrugg oferuje różnorodne bariery w zakresie sportów motorowych montowane podczas wyścigów w miastach, na trwale zbudowanych torach wyścigowych oraz torach do jazd próbnych. Szwajcarscy specjaliści do spraw bezpieczeństwa gwarantują skuteczne bezpieczeństwo rozwiązań przetestowanych wyłącznie przez Instytut FIA, które wypróbowano podczas imprez znanych na całym świecie, w znanych miejscach, a także w regionalnych parkach sportów motorowych.

Rozwiązania w architekturze: Siatki z drutu stalowego o wysokiej wytrzymałości Geobrugg są stosowane jako fasady budynków, siatki zabezpieczające przed upadkiem, poręcze przy wyjściach, ogrodzenia klatek schodowych, konstrukcje zacieniające, bariery zapewniające ochronę przed wtargnięciem/ucieczką, zabezpieczenia stadionów sportowych, ogrodzenia w terenie, a także trwałe lub rozkładane bariery do powstrzymania napierającego tłumu.

Ochrona przed uderzeniem: W obszarze ochrony przed uderzeniami i wybuchami, siatki z drutu stalowego Geobrugg są stosowane w celu ograniczenia zniszczeń wywołanych przez szybko przemieszczające się przedmioty lub latające odłamki w następstwie eksplozji.