USA
USA
Dimensioning Tools: RUVOLUM, DEBFLOW, SPIDER,SHALLSLIDE

Dimensioning Tools: RUVOLUM, DEBFLOW, SPIDER,SHALLSLIDE

W skomplikowanych przypadkach, gdy pod uwagę trzeba brać potencjalne zagrożenia, nie ma czegoś takiego jak standardowe rozwiązanie. Dlatego też analizujemy każdą niebezpieczną sytuację, zanim, przy współpracy z Państwem, opracujemy w pełni zindywidualizowane lub zupełnie nowe rozwiązanie. Punktem wyjścia dla naszych kompetencji i zaangażowania jest wysoce specjalistyczna wiedza i doświadczenie, które zdobyliśmy w ciągu 65 lat naszej działalności w zakresie przetwarzania drutu stalowego.

Software

Tylko prawidłowe zwymiarowanie środków ochronnych zapewnia niezawodną ochronę przed zagrożeniami naturalnymi. Dlatego pracujemy na samodzielnie opracowanych programach, które zostały zweryfikowane i skalibrowane przez nasze testy 1:1. Do wymiarowania naszych systemów udostępniamy następujące narzędzia. Zarejestruj się w myGeobrugg, aby uzyskać dostęp. Po rejestracji, użyj zakładki po prawej stronie, aby uzyskać dostęp do portalu myGeobrugg.

RUVOLUM®

Koncepcja RUVOLUM® wymiaruje nasze systemy stabilizacji skarp SPIDER® i TECCO® System. RUVOLUM® pozwala określić, jakie siły działają na siatkę lub kurtynę oraz na punkty kotwienia przy uwzględnieniu parametrów geotechnicznych. Oprogramowanie zapewnia statyczną weryfikację dla całego systemu.

SPIDER®

Program SPIDER® online służy do wymiarowania systemu przeciwodłamkowego SPIDER®, składającego się z siatki z lin spiralnych o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie SPIDER®S3-130, o średnicy przewodu plecionego 6,5mm i szerokości siatki 130 mm, płytek kotwiących oraz odpowiedniego ogwoździowania. Program sprawdza stabilność poszczególnych krytycznych bloków skalnych i określa liczbę i umiejscowienie koniecznych gwoździ wzdłuż krawędzi bloku.    

DEBFLOW

DEBFLOW jeśli chodzi o wymiarowanie i dopasowywanie barier przeciwrumowiskowych, zdajemy się w pełni na naszą koncepcję wymiarowania DEBFLOW, która uwzględnia specyfikę tego rodzaju projektów. Program do wymiarowania DEBFLOW oblicza standardowe wymiary bariery zatrzymującej spływy gruzowe lub błotne i ocenia jej zdolności do ich zatrzymywania. Oprogramowanie zostało opracowane w oparciu o doświadczenie i wyniki uzyskane podczas rozlicznych testów terenowych i laboratoryjnych.

SHALLSLIDE

SHALLSLIDE wymiaruje systemy ochrony przed płytkimi osuwiskami składające się z siatek z drutu stalowego o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie, lin nośnych i mocujących o wcześniej określonej liczbie pierścieni bezpieczeństwa i elastycznych kotew z liny spiralnej. Oprogramowanie zostało stworzone w oparciu o wyniki testów terenowych 1:1 i sprawdzone podczas symulacji komputerowych przeprowadzonych przy współpracy z instytutami badawczymi. Program online SHALLSLIDE analizuje stabilność wybranego systemu barier i oblicza siły dynamiczne działające podczas uderzenia. Sprawdza też, czy bariery mogą utrzymać całość ewentualnie zatrzymanego materiału.