USA
USA

myGeobrugg

Software verified and calibrated through our 1:1 field tests

Tylko prawidłowe zwymiarowanie środków ochronnych zapewnia niezawodną ochronę przed zagrożeniami naturalnymi. Dlatego pracujemy na samodzielnie opracowanych programach, które zostały zweryfikowane i skalibrowane przez nasze testy 1:1. Do wymiarowania naszych systemów udostępniamy następujące narzędzia. Zarejestruj się w myGeobrugg, aby uzyskać dostęp. Po rejestracji, użyj zakładki po prawej stronie, aby uzyskać dostęp do portalu myGeobrugg.

ATTERO

ATTERO can predict the behavior of free hanging attenuators and attenuators where the mesh is partially laying on the slope. ATTERO evaluates the maximum forces that are acting on the mesh as well as on the rope over the whole attenuate process. 

RUVOLUM®

Koncepcja RUVOLUM® wymiaruje nasze systemy stabilizacji skarp SPIDER® i TECCO® System. RUVOLUM® pozwala określić, jakie siły działają na siatkę lub kurtynę oraz na punkty kotwienia przy uwzględnieniu parametrów geotechnicznych. Oprogramowanie zapewnia statyczną weryfikację dla całego systemu.

SPIDER®

Program SPIDER® online służy do wymiarowania systemu przeciwodłamkowego SPIDER®, składającego się z siatki z lin spiralnych o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie SPIDER®S3-130, o średnicy przewodu plecionego 6,5mm i szerokości siatki 130 mm, płytek kotwiących oraz odpowiedniego ogwoździowania. Program sprawdza stabilność poszczególnych krytycznych bloków skalnych i określa liczbę i umiejscowienie koniecznych gwoździ wzdłuż krawędzi bloku.    

DEBFLOW

DEBFLOW jeśli chodzi o wymiarowanie i dopasowywanie barier przeciwrumowiskowych, zdajemy się w pełni na naszą koncepcję wymiarowania DEBFLOW, która uwzględnia specyfikę tego rodzaju projektów. Program do wymiarowania DEBFLOW oblicza standardowe wymiary bariery zatrzymującej spływy gruzowe lub błotne i ocenia jej zdolności do ich zatrzymywania. Oprogramowanie zostało opracowane w oparciu o doświadczenie i wyniki uzyskane podczas rozlicznych testów terenowych i laboratoryjnych.

SHALLSLIDE

SHALLSLIDE wymiaruje systemy ochrony przed płytkimi osuwiskami składające się z siatek z drutu stalowego o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie, lin nośnych i mocujących o wcześniej określonej liczbie pierścieni bezpieczeństwa i elastycznych kotew z liny spiralnej. Oprogramowanie zostało stworzone w oparciu o wyniki testów terenowych 1:1 i sprawdzone podczas symulacji komputerowych przeprowadzonych przy współpracy z instytutami badawczymi. Program online SHALLSLIDE analizuje stabilność wybranego systemu barier i oblicza siły dynamiczne działające podczas uderzenia. Sprawdza też, czy bariery mogą utrzymać całość ewentualnie zatrzymanego materiału.