GEOHAZARD - FOLLOW US

USA
A BRUGG GROUP COMPANY
USA

Lockstein

83471, Berchtesgaden, Niemcy
2017
Inwestor
Markt Berchtesgaden Community
Projektant
Dipl.-Ing. Bernd Gebauer Ingenieur GmbH
Wykonawca
HTB Baugesellschaft m.b.H.
Chroniony Objekt
Touristic infrastructure, Infrastructure, Other
Klasa energetyczna
500 kJ
Wysokość ochronna systemu
3.0 m
Dlugosc systemu od
29 m - 66 m
Ochrona przeciwerozyjna
Galvanized, GEOBRUGG SUPERCOATING®
Sytuacja początkowa

Często uczęszczany szlak turystyczny z historycznym rurociągiem solankowym i leżące poniżej przedszkole w Berechtesgaden były poważnie zagrożone obrywami skalnymi. Władze gminy Berechtesgaden zorganizowały przetarg na budowę bariery przeciwodłamkowej na zboczu południowo-wschodnim, biegnącej wzdłuż szlaku turystycznego aż do kawiarni widokowej Lockstein.

Miejsce to jest niedostępne dla ciężkich pojazdów budowlanych; nie było także żadnego zaplecza magazynowego ani miejsc pracy. W przebiegu tras, poniżej warstwy gleby leśnej, trzeba liczyć się z występowaniem rumowisk, o dużej lub bardzo dużej zawartości mułu, oraz skupisk skał/bloków skalnych o bardzo dużej zmienności, a także po części skał/bloków skalnych o porach otwartych

Ze względu na miejscowe uwarunkowania założono, że miąższość pokrywy nieskonsolidowanego materiału skalnego – rumowisko pod warstwą gleby leśnej – wynosi kilka metrów (> 5 m), tak więc przy obliczaniu parametrów kotwienia zasadniczo należy przyjąć, że na tym obszarze, na całej głębokości wprowadzania kotew, znajduje się nieskonsolidowany materiał skalny. Klasy gruntu DIN 18 301 (2012) Luźna pokrywa gruntu BN 1, BN 2, BS 1 - BS4; Bloki skalne / skała macierzysta FV 2, FV 5, FV 6, FD 2

(według dokumentacji projektowej Dipl.-Ing. Bernd Gebauer Ingenieur GmbH, Traunstein)


Opis zastosowanego rozwiazania

Ze względu na opisane powyżej warunki bariery zostały zamontowane ręcznie, bez użycia maszyn.

Kotwy: Kotwy linowe – 5 m (z boku) i 4 m (kotwy podpór).

W obszarze występowania nieskonsolidowanego materiału do  bocznego napięcia siatki po zachodniej stronie zastosowano mocowania elastyczne, zaś w pozostałym zakresie kotwy linowe.


Osoba kontaktowa na miejscu

Kevin H. Coyle
Kevin H. Coyle
Regional Manager Northeast
Zagrożeniami naturalnymi
Geobrugg North America, LLC
3 Beaudet Terr
Columbia CT 06237 / USA
Telefon +1 860 377 3230

Formularz kontaktowy

Saleh Feidi
Saleh Feidi
Regional Manager California
Zagrożeniami naturalnymi
Geobrugg North America, LLC
8921 Emperor Ave.
San Gabriel, California 91775 / USA
Telefon +1 909 706 8964

Formularz kontaktowy

John Kalejta
John Kalejta
Regional Manager Central US
Zagrożeniami naturalnymi
Geobrugg North America, LLC
3215 67th Avenue Pl
Greeley CO 80634 / USA
Telefon +1 505 220 1404

Formularz kontaktowy

Bob Lyne
Bob Lyne
Regional Manager Southeast
Zagrożeniami naturalnymi
Geobrugg North America, LLC
8004 Windspray Drive
Summerfield NC 27358 / USA
Telefon +1 336 337 0945

Formularz kontaktowy

Pierce Runnels, Civil Engineer
Pierce Runnels, Civil Engineer
General Manager Geobrugg North America
Zagrożeniami naturalnymi
Geobrugg North America, LLC
22 Centro Algodones
Telefon +1 505 771 4080
Telefon kom. +1 505 400 0796

Formularz kontaktowy

Tim Shevlin
Tim Shevlin
Sales Director
Zagrożeniami naturalnymi
Geobrugg North America, LLC
4676 Commercial St. SE, PMB 174
Salem OR 97302 / USA
Telefon +1 503 423 7258

Formularz kontaktowy