TECMAT®

Anwendung

Englisch
 • Böschungsstabilisierung

Typ

Datenblätter

TECMAT®

Anwendung

Deutsch
 • Böschungsstabilisierung

Typ

Datenblätter

TECCO® GREEN G65/3, SUPERCOATING A

Anwendung

Englisch
 • Böschungsstabilisierung

Typ

Datenblätter

TECCO® GREEN G65/3, SUPERCOATING A

Anwendung

Deutsch
 • Böschungsstabilisierung

Typ

Datenblätter

Krallplatte P25

Anwendung

Deutsch
 • Böschungsstabilisierung

Typ

Datenblätter

Krallplatte P66

Anwendung

Deutsch
 • Böschungsstabilisierung

Typ

Datenblätter

Spike plate P25

Anwendung

Englisch
 • Böschungsstabilisierung

Typ

Datenblätter

Krallplatte P33

Anwendung

Deutsch
 • Böschungsstabilisierung

Typ

Datenblätter

Spike plate P33 STAINLESS

Anwendung

Englisch
 • Böschungsstabilisierung

Typ

Datenblätter

Spike plate P33

Anwendung

Englisch
 • Böschungsstabilisierung

Typ

Datenblätter

Spike plate P66

Anwendung

Englisch
 • Böschungsstabilisierung

Typ

Datenblätter

Spike plate P66 USA

Anwendung

Englisch
 • Böschungsstabilisierung

Typ

Datenblätter

Spike plate P33 USA

Anwendung

Englisch
 • Böschungsstabilisierung

Typ

Datenblätter

TECCO GREEN G65/3 , SUPERCOATING, USA

Anwendung

Englisch
 • Böschungsstabilisierung

Typ

Datenblätter

MINAX 80/4.6 2.6m Supercoating

Anwendung

Englisch
 • Minen und Bergbau

Typ

Datenblätter

MINAX 80/4.6 2.6m galvanized

Anwendung

Englisch
 • Minen und Bergbau

Typ

Datenblätter

Flexhead

Anwendung

Englisch
 • Lawinenprävention
 • Steinschlagschutz
 • Böschungsstabilisierung
 • Hangmuren- und Murgangschutz

Typ

Datenblätter

Flexkopf

Anwendung

Deutsch
 • Steinschlagschutz
 • Böschungsstabilisierung
 • Lawinenprävention
 • Hangmuren- und Murgangschutz

Typ

Datenblätter

Spiral rope anchors

Anwendung

Englisch
 • Steinschlagschutz
 • Hangmuren- und Murgangschutz
 • Lawinenprävention
 • Böschungsstabilisierung

Typ

Datenblätter

Spiralseilanker

Anwendung

Deutsch
 • Lawinenprävention
 • Böschungsstabilisierung
 • Hangmuren- und Murgangschutz
 • Steinschlagschutz

Typ

Datenblätter

Krallplatte P33 STAINLESS

Anwendung

Deutsch
 • Böschungsstabilisierung

Typ

Datenblätter

SL-150 Tragseilführung

System

Anwendung

Deutsch
 • Hangmuren- und Murgangschutz

Typ

Systemzeichnungen pdf

SL-150 Tragseiltrennung

System

Anwendung

Deutsch
 • Hangmuren- und Murgangschutz

Typ

Systemzeichnungen pdf

SL-150 Felsanschluss

System

Anwendung

Deutsch
 • Hangmuren- und Murgangschutz

Typ

Systemzeichnungen pdf

SL-150 Rope assembly

System

Anwendung

Englisch
 • Hangmuren- und Murgangschutz

Typ

Systemzeichnungen pdf

SL-150 Rope separation

System

Anwendung

Englisch
 • Hangmuren- und Murgangschutz

Typ

Systemzeichnungen pdf

SL-150 Rock face connection

System

Anwendung

Englisch
 • Hangmuren- und Murgangschutz

Typ

Systemzeichnungen pdf

SL-150 Rope assembly

System

Anwendung

Englisch
 • Hangmuren- und Murgangschutz

Typ

Systemzeichnungen pdf

SL-150 Rope assembly

System

Anwendung

Englisch
 • Hangmuren- und Murgangschutz

Typ

Systemzeichnungen pdf

System

Anwendung

Englisch
 • Hangmuren- und Murgangschutz

Typ

Systemzeichnungen pdf

DELTAX® G80/2 STAINLESS

Anwendung

Englisch
 • Böschungsstabilisierung
 • Wasserbau

Typ

Datenblätter

DELTAX® G80/2 STAINLESS

Anwendung

Deutsch
 • Böschungsstabilisierung
 • Wasserbau

Typ

Datenblätter

DELTAX®G80 2mm USA

Anwendung

Englisch
 • Böschungsstabilisierung
 • Steinschlagschutz

Typ

Datenblätter

GREENAX®

Anwendung

Englisch
 • Böschungsstabilisierung

Typ

Datenblätter

GREENAX®

Anwendung

Deutsch
 • Böschungsstabilisierung

Typ

Datenblätter

GREENAX® Units USA

Anwendung

Englisch
 • Böschungsstabilisierung

Typ

Datenblätter

DELTAX® G80/2

Anwendung

Englisch
 • Steinschlagschutz
 • Böschungsstabilisierung

Typ

Datenblätter

DELTAX® G80/2

Anwendung

Deutsch
 • Steinschlagschutz
 • Böschungsstabilisierung

Typ

Datenblätter

QUAROX® 0/6.5/275 3.9m

Anwendung

Deutsch
 • Böschungsstabilisierung

Typ

Datenblätter

QUAROX® 0/6.5/275 3.9m

Anwendung

Englisch
 • Böschungsstabilisierung

Typ

Datenblätter

QUAROX® 0/6.5/275 Units USA

Anwendung

Englisch
 • Böschungsstabilisierung
 • Steinschlagschutz
 • Hangmuren- und Murgangschutz
 • Lawinenprävention

Typ

Datenblätter

Dämpfungssystem mit Altreifen

Anwendung

Deutsch
 • Steinschlagschutz

Typ

Datenblätter

Damping system with used tires

Anwendung

Englisch
 • Steinschlagschutz

Typ

Datenblätter

Dämpfungssystem mit Schaumglasschotter

Anwendung

Deutsch
 • Steinschlagschutz

Typ

Datenblätter

Damping system with cellular glass

Anwendung

Englisch
 • Steinschlagschutz

Typ

Datenblätter

Rolled Cable Net 190mm QUAROX® - North America only!

Anwendung

Englisch
 • Böschungsstabilisierung
 • Steinschlagschutz
 • Hangmuren- und Murgangschutz
 • Lawinenprävention

Typ

Datenblätter

Rolled Cable Net 250 mm QUAROX® - North America only!

Anwendung

Englisch
 • Steinschlagschutz
 • Böschungsstabilisierung
 • Hangmuren- und Murgangschutz
 • Lawinenprävention

Typ

Datenblätter

MINAX® 80/3mm 2.3m

Anwendung

Englisch
 • Minen und Bergbau

Typ

Datenblätter

MINAX 80/3mm 2.5m

Anwendung

Englisch
 • Minen und Bergbau

Typ

Datenblätter

MINAX® 80/4mm 2.3m

Anwendung

Englisch
 • Minen und Bergbau

Typ

Datenblätter

MINAX® 80/4mm 2.5m

Anwendung

Englisch
 • Minen und Bergbau

Typ

Datenblätter

SPIDER® S3-130

Anwendung

Deutsch
 • Böschungsstabilisierung

Typ

Datenblätter

SPIDER® S3-130

Anwendung

Englisch
 • Böschungsstabilisierung

Typ

Datenblätter

SPIDER® S4-130

Anwendung

Deutsch
 • Böschungsstabilisierung

Typ

Datenblätter

SPIDER® S4-130

Anwendung

Englisch
 • Böschungsstabilisierung
 • Steinschlagschutz

Typ

Datenblätter

TECCO® G65/3mm 1.75m

Anwendung

Deutsch
 • Böschungsstabilisierung

Typ

Datenblätter

TECCO® G65/3mm 3.9m

Anwendung

Deutsch
 • Böschungsstabilisierung

Typ

Datenblätter

TECCO® G65/4mm

Anwendung

Englisch
 • Böschungsstabilisierung

Typ

Datenblätter

TECCO® G80/4mm Units USA

Anwendung

Englisch
 • Böschungsstabilisierung

Typ

Datenblätter

TECCO® G65/3mm Units USA 3.5m

Anwendung

Englisch
 • Böschungsstabilisierung

Typ

Datenblätter